Arduino pomocnik




 • Makra


  Nastavenie Vstupov a vystupov

  Počet IO pinov:
  (Zaškrtnute =vstup,nezaškrtnute= výstup)
  I2C software:

  SPI software:

  UART software


  i2c_data:

  i2c_clk:
  MOSI:

  CLK:

  MISO:

  SPI CS:

  UART TX:

  UART RX:





















  Prevod medzi číselnými sústavami

  Vložte číslo:

  Vložte zdrojovú číselnú sústavu:

  Vložte cieľovú číselnú sústavu:

  Výsledok:

  PWM Kalkulačka

  Vložte frekvenciu (Hz):

  Vložte čas trvania pulzu (ms):

  Duty cycle:

   
   

  Vyrobil: imagin@centrum.sk
 • Design by Free CSS Templates;Name : Zion Narrows

 • Made by 1st JavaScript Editor