LCD16x2 s 4094


Tvorba programu *.asm pre PIC16f84 na ovladanie LCD16x2 pomocou serioveho prenosu

Assembler Prevody jednotiekNokia lcd84x48 Schémy Teória
 • Arduino
 • Nastavenie PIC:

  -0 je vystup,1 je vstup.
  -poradie bitov je 76543210.  -DATA a CLK musia biť pre oba rovnake, buď PORTA(RA) alebo PORTB(RB) registre.
  -dostupne registre RA0-RA4,RB0-RB7.

  Vyber RAM pre seriovy prenos:
  -rozsah ram 0F až 4F.


  Entry mode set:
  000001
  bit1 =I/D,bit0=S
  I/D = 1: Increment,I/D = 0: Decrement

  Display on/off control:
  00001
  D = 0; Display off
  C = 0; Cursor off
  B = 0; Blinking off

  Cursor or display shift:
  0001- -
  S/C = 1: Display shift
  S/C = 0: Cursor move
  R/L = 1: Shift to the right
  R/L = 0: Shift to the left
  00011100-posun textu do prava,
  00010000-kurzoz sa posuva vlavo,
  00011000-posun textu vlavo,
  00010100 kurzor doprava

  Function set:
  001 — —
  DL = 1: 8 bits, DL = 0: 4 bits
  N = 1: 2 lines, N = 0: 1 line
  F = 1: 5 ´ 10 dots, F = 0: 5 ´ 8 dots

  Text,ktory sa zobrazi na LCD:

  Používajte znaky A-Z,a-z,medzera,0-9,[].!,:=


  Schéma zapojenia:  Asci tabuľka: