PIC16F84 assembler


Prevody jednotiek Schémy TeóriaLCD16x2sPIC16f84Nokia lcd84x48

Cislo Reg

001 TMR0
002 PCL
003 STATUS
004 FSR
005 PORTA
006 PORTB
008 EEDATA
009 EEADR
00A PCLATH
00B INTCON
00C-04F RAMDatasheet:
Pic16f84
LCD16x2

Na stiahnutie: MPLAB IDE
Manual mplab
PIC simulator
Multisim

Vyčistiť box  Nastavenie Vstupov a vystupov uPC

(Zaškrtnute =vstup,nezaškrtnute= výstup)
Oneskorenie:

(s)
Sériový prenos:

Zapis do Eprom
PortA:
RA0
RA1
RA2
RA3
RA4
RA5
RA6
RA7
PortB:
RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7
Oneskorenie (s)


Frekvencia uPc(Hz)

PORT:

DATA:

CLK:

DATA a CLK musia mat rozdielne porty
Ram3:

zadajte ram register napr.:0C,0D,0E,0F,10...podla typu uPC
pracuje sa na tom

pracuje sa na tom
Koniec