Vytvoriť LCD maticu

Vytvoriť Tabuľku:,, Vlastná veľkosť tabuľky:X(max:84),Y(max:48) - Pixel(max:99):

LCD matica:

Držte CTRL a pohybujte myškou(Hold CTRL and moving the mouse)

Tu je vypísaný HTML kód tabuľky/Assembler kod:

Stlačením tlačítka kód sa vygeneruje kód pre PIC16f84 v assemblery:(Press button kód for code )

Flag counter

Flag Counter

  •  
  •  

    Vyrobil: imagin@c*****m.sk
  • Design by Free CSS Templates;Name : Zion Narrows

  • Made by 1st JavaScript Editor